Dorëzimi i mallrave nga dera në derë

Dorëzimi i mallrave nga dera në derë

Merremi me të gjitha llojet e transportit të mallrave, duke përfshirë“Dorëzimi i mallrave derë më derë”.

Nuk duhet të shpenzoni më kohë për të kërkuar një automjet, duke u shqetësuar për sigurinë e ngarkesës, për kohën e kaluar në dorëzim.

“Dërgimi i ngarkesave nga derë më derë” – avantazhi i këtij shërbimi është se përfshin një gamë të plotë shërbimesh, që nga furnizimi i transportit, dërgimi deri në vendin e marrjes dhe duke përfunduar me sigurimin e ngarkesës tuaj gjatë transportit.

Mjafton vetëm të bëni një aplikim në kompaninë tonë, gjithçka tjetër do të bëhet nga logjistikët tanë dhe do të bihet dakord me ju.

Ne ofrojmë shërbime sigurimi për çdo ngarkesë.