Zhdoganimi

Zhdoganimi

Kompania jonë ka10përvojë verorepër zhdoganimin nga Kina në Rusi

●ka një reputacion dhe njohje të mirë në treg
●bashkëpunimi afatgjatë dhe i qëndrueshëm me kompanitë kryesore tregtare në Rusi.

Siguria, afati kohor, efikasiteti, çmimi tërheqës (për shembull, kompensimi i drejtpërdrejtë për dorëzimin e vonuar ose humbjen)

Serioziteti është përgjegjësi.Efikasiteti është cilësi.Maksimumi është aspirata