Dërgimi i letrave të ftesës, përpunimi i vizave

Dërgimi i letrave të ftesës, përpunimi i vizave

Kompania jonë mund t'ju dërgojë një ftesë për vizë dhe pyetje të tjera për të zgjidhur formalitetet e udhëtimit tuaj në Kinë.

Ti mund të zgjedhin lloji i ftesës për vizë turistike ose biznesiqë do të lënë kujtime të paharrueshme të udhëtimit tuaj në Kinë.