Shërbimet e magazinës

Shërbimet e magazinës

Kompania jonë ka depo në Guangzhou dhe Yiwu, ne mund të marrim dhe ruajmë mallra. Zona e magazinës është 800 m2, ajo mund të mbajë 20 kontejnerë në të njëjtën kohë, magazinimi është falas
Kompania jonë ka ekipin e saj të lëvizësve të cilët punojnë në mënyrë rigoroze sipas udhëzimeve të klientit. Pajisjet moderne të magazinës me pajisje dhe pajisje speciale ju lejojnë të kryeni çdo lloj pune. Ne ofrojmë tarifa të favorshme dhe kushte të përshtatshme, përfshirë mundësinë e ruajtjes falas të mbetjeve të produkteve deri në dërgesën tjetër në depo.
Ne mundesojme

● shërbim cilësor
● përfshirë magazinimin
Storage magazinim i sigurt
● përpunimi i mallrave dhe kontejnerëve me parametra të ndryshëm.