Shërbimet e magazinës

Shërbimet e magazinës

Kompania jonë ka depo në Guangzhou dhe Yiwu, ne mund të marrim dhe ruajmë mallra.Sipërfaqja e magazinës është 800 m2, mund të strehojë 20 kontejnerë në të njëjtën kohë, magazinimi është falas.
Kompania jonë ka ekipin e vet të ngarkuesve që punojnë në mënyrë rigoroze sipas udhëzimeve të klientit.Pajisja moderne e magazinës me pajisje dhe pajisje speciale ju mundëson kryerjen e çdo lloj pune.Ne ofrojmë tarifa të favorshme dhe kushte të përshtatshme, duke përfshirë mundësinë e ruajtjes falas të mbetjeve të produktit deri në dërgesën e radhës në magazinë.
Ne mundesojme

●shërbim cilësor
●përfshirë magazinimin
●ruajtje e përgjegjshme
●Përpunimi i mallrave dhe kontejnerëve të parametrave të ndryshëm.